Start TINK trainingen

2 mei 2019

Vanaf medio september gaan wij starten met het aanbieden van TINK trainingen.

Maar wat is TINK nou eigenlijk?

Met TINK ( Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang ) verbeteren professionals in de     gastouder/kinderopvang hun taal en interactievaardigheden om daarmee emotionele en educatieve ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen.
De TINK-training is gebaseerd op de interactievaardigheden die beschreven zijn door Marianne Riksen-Walraven. In de training worden deze interactievaardigheden gekoppeld aan de taalvaardigheid van de gastouder zelf, aan de hand van de volgende vragen; “Wat doe je” “ Wat zeg je?” en “Hoe zeg je het?” Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Taallijn. Dit is een werkwijze waarmee gastouders effectiever aan taalstimulering kunnen werken volgens de principes zoals die in VVE programma’s staan beschreven.

In de training leer je onder andere;

- om kinderen te helpen verwoorden wat het bedoelt

- om jouw taalgebruik af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind

- om kinderen te ondersteunen in hun interactie met andere kinderen

- om activiteiten aan te bieden die zijn afgestemd op de interesses en vaardigheden van het kind

Dit alles doen we door middel van casusbesprekingen, reflectie op videobeelden en het zowel individueel als in groepsverband werken aan diverse opdrachten.

De TINK training zal in vier bijeenkomsten worden aangeboden. Bij iedere bijeenkomst zullen er twee interactievaardigheden centraal staan. Je hebt zelf de keuze om de volledige training te volgen of om deel te nemen aan 1 of meerdere bijeenkomsten naar keuze.

Bijeenkomst 1;  Sensitieve responsiviteit--Respect voor autonomie

Bijeenkomst 2; Structureren en Grenzen stellen--Praten en Uitleggen

Bijeenkomst 3; Ontwikkelingsstimulering--Begeleiden van Interacties

Bijeenkomst 4; Interactief voorlezen—Evalueren

4 bijeenkomsten: 2 avonden van 19.30u – 22.00u

                                1 zaterdag van 9.30-12.00 en 13.00u-15.30u

Kosten :€ 29,00 per bijeenkomst
4 bijeenkomsten (incl. lunch op zaterdag) € 99,00

Bij voldoende animo zullen wij in september starten met de training. Verdere inhoudelijke informatie volgt op een later moment maar mocht je nu al interesse hebben in deelname dan kun je dat laten weten via info@kinderopvangbambi.nl